Aktuální nabídka vodního ptactva
Podrobné informace dostanete na telefonu nebo emailu.
Tel. +420 604 143 533
e-mail: nemec@unet.cz

Všechny nabízené druhy jsou mimoevropské, tzn., že na ně nemusí být registrace.

Pohlavní složení nabídky je značeno následovně x.y.z./rok líhnutí
kde x=počet samců, y=počet samic a z=počet zatím nerozeznaného pohlaví
Sex ratio of birds is marked as follows x.y.z./ year of hatching
where x = number of males, y = number of females and z = number of yet unknown gender.

 
Tento stav nabízených ptáků je k:2.5.2017 - 10.00 hod
Aktuální nabídku se dozvíte telefonicky.

Nabídka 2017.
Offer 2017


Husička podzimní (Dendrocygna autumnalis) 2.3.0/2016
Black-bellied whistling duck
 ...celoročně vybarvené
...collored full year
Cena : 1.200 Kč/ks

Price: 45 Euros/piece
                         


Čírka rudoramenná - modrá mutace (Callonetta leucophrys)
1.2./2016
Ringed teal - blue mutation
...celoročně vybarvené

...collored full year
 
Cena : 1500 Kč/ks
Price: 55 Euros/piece


 
Čírka skořicová (Anas cyanoptera) 2.0./2016
Cinnamon teal
Cena: 800Kč/ks
Price: 30 Euros/piece  Polák hnědavý (australský) (Aythya australis) 0.2.0/2015
Hardhead
Cena : 1600Kč/ks
Price: 60 Euros/piecePolák dlouhozobý (Aythya valisineria)1.1.0/2015/16
(nepříbuzný pár - prodej pouze v páru)
 Canvasback
Cena : 1.1. 3200Kč/pár
Price: 1.1. 120 Euros 
 
Polák vlnkovaný (Aythya affinis) 0.1./2016
  Cena 0.1. 1.300Kč/ks,
Price: 0.1. 50 Euros/piece, 


 

 
Všichni ptáci z mého chovu jsou vylíhnutí a odchovaní pod kachnou nebo husou,
jsou kupírovaní a kroužkovaní.
All birds are hatched and bred under a duck or goose,
They are docked and ringed.

Pouze osobní odběr
(7km od Pardubic směr Holice v Čechách)
!!!!

Vyjímečně (pokud tam pojedu) možno dovézt na burzu Týníště n.O., Přerov.
Nutno předem dohodnout telefonicky nebo emailem.
 
Další informace dostanete na  telefonu nebo emailu.

Tel. +420 604 143 533

e-mail: nemec@unet.cz