Aktuální nabídka vodního ptactva
Podrobné informace dostanete na telefonu nebo emailu.
Tel. +420 604 143 533
e-mail: nemec@unet.cz

Všechny nabízené druhy jsou mimoevropské, tzn., že na ně nemusí být registrace.

Pohlavní složení nabídky je značeno následovně x.y.z./rok líhnutí
kde x=počet samců, y=počet samic a z=počet zatím nerozeznaného pohlaví
Sex ratio of birds is marked as follows x.y.z./ year of hatching
where x = number of males, y = number of females and z = number of yet unknown gender.

 
Tento stav nabízených ptáků je k: 8.1.2019 - 12.00 hod
Aktuální nabídku se dozvíte telefonicky.

Nabídka 2018-19.
Offer 2018-19


Toto je zbytek z nabídky odchovů z roku 2018.

Aktuální stav nabídky:

Kachnička karolínská přírodní (Aix sponsa) 6.5./2018
Wood duck
Cena: 500Kč/ks
Price: 20 Euros/piece
(možnost sestavit nepříbuzné páry)  Kachnička karolínská-skořicová mutace 1.2./2018
Wood duck - cinnamon mutation
Cena: 750Kč/ks
Price: 30 Euros/piece
...možno sestavit jeden nepříbuzný pár (výměna s jiným chovatelem)...


Kachnička karolínská - bílá mutace 0.1./2018

Wood duck - white mutation
Cena: 750Kč/ks
Price: 30 Euros/piece

 


Hvízdák stejnobarvý (čilský) (Anas sibilatrix) 0.2./2018
Chiloe wigeon
...celoročně vybarvený
...colored full year
Cena: 1.000Kč/ks
Price: 40 Euros /pieceHusička vdovka (Dendrocygna viduata) 3.4./2018

white-faced whistling duck

...celoročně vybarvená
...collored full year
Cena: 1.250Kč/ks
Price: 50 Euros/ piece

...možno sestavit jeden nepříbuzný pár (výměna s jiným chovatelem)...


Čírka rudoramenná - přírodní 1.2./2017
Ringed teal
 
...celoročně vybarvené
 ...collored full year

Cena : 800 Kč/ks
Price: 32 Euros/piece


 
Čírka rudoramenná - modrá mutace 2.5./2017/18
Ringed teal - blue mutation
...celoročně vybarvené
...collored full year

Cena : 1.200 Kč/ks
Price: 45 Euros/pieceČírka modrokřídlá (Anas discors) 0.1./2018
Blue-winged teal
Cena 800Kč/ks
Price: 32 Euros/piece 
    Polák vlnkovaný (Aythya affinis) 3.2./2018-17
(rodiče vítězem výstavy EXOTIKA 2017 v Lysé n. L.)
Lesser scaup 
Cena 1.000Kč/ks 
Price: 40 Euros/piece 
 
 
  A tady je ještě nabídka zbytku starších odchovů:
 

 
  Polák hnědavý (australský) (Aythya australis) 0.1./2015
Hardhead
Cena : 1600Kč/ks
Price: 60 Euros/piecePolák dlouhozobý (Aythya valisineria)1.0./17
 
Canvasback
Cena : 1.0. 1600Kč/ks