Aktuální nabídka vodního ptactva
Podrobné informace dostanete na telefonu nebo emailu.
Tel. +420 604 143 533
e-mail: nemec@unet.cz

Všechny nabízené druhy jsou mimoevropské, tzn., že na ně nemusí být registrace.

Pohlavní složení nabídky je značeno následovně x.y.z./rok líhnutí
kde x=počet samců, y=počet samic a z=počet zatím nerozeznaného pohlaví
Sex ratio of birds is marked as follows x.y.z./ year of hatching
where x = number of males, y = number of females and z = number of yet unknown gender.

 
Tento stav nabízených ptáků je k:22.9.2017 - 21.00 hod
Aktuální nabídku se dozvíte telefonicky.

Nabídka 2017.
Offer 2017


Aktuální letošní nabídka:

Čírka rudoramenná - žlutá mutace 1.1.0/2017
Ringed teal - yellow mutation
...celoročně vybarvené
...collored full year

Cena : 1.200 Kč/ks
Price: 45 Euros/piece


Čírka rudoramenná - modrá mutace 1.1.0/2017
Ringed teal - blue mutation
...celoročně vybarvené
...collored full year

Cena : 1.200 Kč/ks
Price: 45 Euros/piece  Kachnička karolínská - skořicová mutace 1.2.0/2017
(nepříbuzný kačer)
Wood duck - cinnamon mutation
Cena : 750 Kč/ks

Price: 30 Euros/piece


Kachnička karolínská - přírodní (Aix sponsa) 1.1.0/2017
(nepříbuzný pár)
Wood duck
Cena : 500 Kč/ks

Price: 20 Euros/piece


Husička podzimní (Dendrocygna autumnalis) 3.3.0/2017
Black-bellied whistling duck
...celoročně vybarvené
...collored full year

  Cena : 1.200 Kč/ks
Price: 45 Euros/piece


Kachnice kaštanová (Oxyura jamaicensis) 6.4.0./2017
Ruddy duck
Cena 1.500Kč/ks
Price: 60 Euros/pieceČírka skořicová (Anas cyanoptera) 4.2.0./2017
Cinnamon teal
Cena 800Kč/ks
Price: 32 Euros/piece


Hvízdák stejnobarvý (čilský) (Anas sibilatrix) 5.4.0/2017
Chiloe wigeon
...celoročně vybarvený
...collored full year

Cena : 1.000 Kč/ks
Price: 40 Euros/piece


 
 
Polák vlnkovaný (Aythya affinis) 6.4./2017 + 0.1./2016
Lesser scaup 
Cena 1.300Kč/ks 
Price: 50 Euros/piece Morčák bílý (Mergellus allbelus) 1.0.0./2017
Smew
Cena 2.000Kč/ks
Price: 80 Euros/pieceČírka pestrá-puna (Anas puna) 2.0.0./2017
Puna teal
...celoročně vybarvený
...collored full year

  Cena 1.500Kč/ks
Price: 60 Euros/piece

 

Husička vdovka (Dendrocygna viduata) 0.2.0./2017
White-faced whistling duck
...celoročně vybarvený
...collored full year

  Cena 1.200Kč/ks
Price: 45 Euros/piece
... a v brzké době přijde ještě nabídka:
...and soon comes offer:

labuť černá (Cygnus atratus)

 
 
A tady je ještě nabídka zbytku loňských a starších odchovů:
 

 
  Polák hnědavý (australský) (Aythya australis) 0.1.0/2015
Hardhead
Cena : 1600Kč/ks
Price: 60 Euros/piecePolák dlouhozobý (Aythya valisineria)1.1.0/2015/16
(nepříbuzný pár - prodej pouze v páru)
 Canvasback
Cena : 1.1. 3200Kč/pár
Price: 1.1. 120 Euros 
 

 

 
Všichni ptáci z mého chovu jsou vylíhnutí a odchovaní pod kachnou nebo husou,
jsou kupírovaní a kroužkovaní.
All birds are hatched and bred under a duck or goose,
They are docked and ringed.

Pouze osobní odběr
(7km od Pardubic směr Holice v Čechách)
!!!!

Vyjímečně (pokud tam pojedu) možno dovézt na burzu Týníště n.O., Přerov.
Nutno předem dohodnout telefonicky nebo emailem.
 
Další informace dostanete na  telefonu nebo emailu.

Tel. +420 604 143 533

e-mail: nemec@unet.cz