Aktuální nabídka vodního ptactva
Podrobné informace dostanete na telefonu nebo emailu.
Tel. +420 604 143 533
e-mail: nemec@unet.cz

Všechny nabízené druhy jsou mimoevropské, tzn., že na ně nemusí být registrace.

Pohlavní složení nabídky je značeno následovně x.y.z./rok líhnutí
kde x=počet samců, y=počet samic a z=počet zatím nerozeznaného pohlaví
Sex ratio of birds is marked as follows x.y.z./ year of hatching
where x = number of males, y = number of females and z = number of yet unknown gender.

 
Tento stav nabízených ptáků je k:18.7.2017 - 12.00 hod
Aktuální nabídku se dozvíte telefonicky.

Nabídka 2017.
Offer 2017

V současné době ještě probíhá inkubace a líhnutí
a tak průběžně sledujte tyto stránky pokud máte
zájem o koupi okrasných kachen, hus, černých labutí...

Aktuální letošní nabídka:
Berneška rudokrká (Branta ruficollis)  1.3.0/2017
Red-breasted goose
Cena : 3.000 Kč/ks

Price: 120 Euros/piece
odběr cca 1/2 srpnaČírka rudoramenná - žlutá mutace 1.0.0/2017
Ringed teal - yellow mutation
...celoročně vybarvené
...collored full year

Cena : 1.200 Kč/ks
Price: 45 Euros/piece
ihned k odběruKachnička karolínská - skořicová mutace 2.3.0/2017
Wood duck - cinnamon mutation
Cena : 750 Kč/ks

Price: 30 Euros/piece
ihned k odběru


Kachnička karolínská - přírodní (Aix sponsa) 7.6.0/2017
Wood duck
Cena : 500 Kč/ks

Price: 20 Euros/piece
ihned k odběru


Kachnička mandarinská - přírodní (Aix galericulata) 2.1.0/2017
Mandarin duck
Cena : 500 Kč/ks

Price: 20 Euros/piece
ihned k odběruHusička podzimní (Dendrocygna autumnalis) 3.3.0/2017
Black-bellied whistling duck
...celoročně vybarvené
...collored full year

  Cena : 1.200 Kč/ks
Price: 45 Euros/piece
odběr 1/2 srpna


Kachnice kaštanová (Oxyura jamaicensis) 3.2.0./2017
Ruddy duck
Cena 1.500Kč/ks
Price: 60 Euros/piece
ihned k odběru


Čírka pestrá (Anas versicolor) 5.0./2017
Silver teal
...celoročně vybarvené

...collored full year
 
Cena : 1200 Kč/ks
Price: 45 Euros/piece

ihned k odběru
 

... a v brzké době přijde ještě nabídka:
...and soon comes offer:

hvízdák stejnobarvý (čilský) (Anas sibilatrix)
čírka skořicová (Anas cyanoptera)
morčák bílý (Mergellus albellus)
čírka pestrá - puna (Anas puna)
polák vlnkovaný (Aythya affinis)

...a ještě sedí na vejcích:
...and still sits on eggs:

husička vdovka (Dendrocygna viduata)
labuť černá (Cygnus atratus)

 
 
A tady je ještě zbytek loňských a starších odchovů:
 

 
  Polák hnědavý (australský) (Aythya australis) 0.2.0/2015
Hardhead
Cena : 1600Kč/ks
Price: 60 Euros/piecePolák dlouhozobý (Aythya valisineria)1.1.0/2015/16
(nepříbuzný pár - prodej pouze v páru)
 Canvasback
Cena : 1.1. 3200Kč/pár
Price: 1.1. 120 Euros 
 
Polák vlnkovaný (Aythya affinis) 0.1./2016
  Cena 0.1. 1.300Kč/ks,
Price: 0.1. 50 Euros/piece, 


 

 
Všichni ptáci z mého chovu jsou vylíhnutí a odchovaní pod kachnou nebo husou,
jsou kupírovaní a kroužkovaní.
All birds are hatched and bred under a duck or goose,
They are docked and ringed.

Pouze osobní odběr
(7km od Pardubic směr Holice v Čechách)
!!!!

Vyjímečně (pokud tam pojedu) možno dovézt na burzu Týníště n.O., Přerov.
Nutno předem dohodnout telefonicky nebo emailem.
 
Další informace dostanete na  telefonu nebo emailu.

Tel. +420 604 143 533

e-mail: nemec@unet.cz