Aktuální nabídka vodního ptactva
Podrobné informace dostanete na telefonu nebo emailu.
Tel. +420 604 143 533
e-mail: nemec@unet.cz

Všechny nabízené druhy jsou mimoevropské, tzn., že na ně nemusí být registrace.

Pohlavní složení nabídky je značeno následovně x.y.z./rok líhnutí
kde x=počet samců, y=počet samic a z=počet zatím nerozeznaného pohlaví
Sex ratio of birds is marked as follows x.y.z./ year of hatching
where x = number of males, y = number of females and z = number of yet unknown gender.

 
Tento stav nabízených ptáků je k: 15.7.2018 - 12.00 hod
Aktuální nabídku se dozvíte telefonicky.

Nabídka 2018.
Offer 2018


Vážení návštěvníci těchto stránek.
V současné době ještě probíhá líhnutí a "dospívání" kachňat a housat
a první nabídka letošních odchovů je tady.
Už předem informuji, že kachničky mandarinské bohužel v nabídce letos nebudou!!!

Aktuální  nabídka:

Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 3.3./2018
Red breasted goose
Cena: 3.000Kč/ks
Price: 120 Euros/ pieceČírka rudoramenná - žlutá mutace 1.0.0/2017
Ringed teal - yellow mutation
...celoročně vybarvené
...collored full year

Cena : 1.200 Kč/ks
Price: 45 Euros/piece


  Kachnice jamajská (Oxyura jamaicensis) 2.1.0./2017
Ruddy duck
Cena 1.200Kč/ks
Price: 45 Euros/piece 
  Polák vlnkovaný (Aythya affinis) 4.2./2017 + 0.1./2016
(rodiče vítězem výstavy EXOTIKA 2017 v Lysé n. L.)
Lesser scaup 
Cena 1.000Kč/ks 
Price: 40 Euros/piece 
 
 
  A tady je ještě nabídka zbytku loňských a starších odchovů:
 

 
  Polák hnědavý (australský) (Aythya australis) 0.1.0/2015
Hardhead
Cena : 1600Kč/ks
Price: 60 Euros/piecePolák dlouhozobý (Aythya valisineria)1.0.0/17
 
Canvasback
Cena : 1.0. 1600Kč/ks
Price: 1.0. 60 Euros 
 

 

 
Všichni ptáci z mého chovu jsou vylíhnutí a odchovaní pod kachnou nebo husou,
jsou kupírovaní a kroužkovaní.
All birds are hatched and bred under a duck or goose,
They are docked and ringed.

Pouze osobní odběr
(7km od Pardubic směr Holice v Čechách)
!!!!

Vyjímečně (pokud tam pojedu) možno dovézt na burzu Týníště n.O., Přerov.
Nutno předem dohodnout telefonicky nebo emailem.
 
Další informace dostanete na  telefonu nebo emailu.

Tel. +420 604 143 533

e-mail: nemec@unet.cz