A co tedy v našem chovatelském zařízení v této době uvidíte
(stav k 1.4.2013)
(kliknutím na obrázek se dostanete na detaily o chovaném druhu
kde na mapce výskytu v přírodě je modře označeno zimoviště a červeně místo hnízdění)